REKLAMACE A PODMÍNKY OPRAV JEDNOTEK DENOX

VYHODNOCENÍ ZÁVAD – VSTUPNÍ TEST – kontrola kódu a čísla plomby. V případě, že je poškozena řídící jednotka nebo jiné poškození, které převyšuje stanovenou cenu za repasi, posuzuje se jednotka jako neopravitelná.

REKLAMACE
Při uplatnění záruky v záruční době 6 měsíců po námi provedené opravě je zákazník povinen dodat vzorek Ad blue o objemu min. 1,5 litru. Dodaný vzorek bude vždy vyhodnocen a srovnán se zbytky krystalů nalezené v jednotce (min. hmotnost 5 gramů) v autorizované Tribotechnické laboratoři KOMA v Ostravě.
Po provedení rozborů vzorků bude oprávněnost záruky vyhodnocena a náklady vyúčtovány na vrub té strany, která závadu zavinila. Záruka se vztahuje na vyměněné díly a provedenou práci.

ZÁRUKA
Poskytujeme záruku po dobu 6 měsíců od doby, kdy byla ukončena oprava a to na mechanické části a námi provedenou práci. Na elektronické a elektrické náhradní díly se záruka nevztahuje. Takto poškozená jednotka je posuzovaná jako neopravitelná.

V Holasovicích 1. 2. 2011
Ing. Libor Herber