RENOVACE KATALYZÁTORŮ

Provádíme renovace katalyzátorů nákladních vozidel s emisní normou Euro – 4, Euro – 5 a Euro – 6.
Ceny jsou závislé na jednotlivých typech katalyzátorů a činí cca 50% pořizovacích nákladů nového dílu.

katalyzator-repase

Repase je prováděna zásadně kompletní výměnou katalytických vložek, které zajišťují 100% aktivitu a účinnost katalyzátoru v rozsahu požadavků dle emisních norem Euro 4, Euro 5 a Euro 6. K těmto repasím jsou používány importované díly certifikovaných evropských výrobců, nepřipouštějící zvýšení emisí. Tento fakt byl certifikovaně prověřen a proměřen.

14_adblue-049875

 

PRŮBĚH SCR (selektivní katalytická redukce)

V přední části katalyzátoru probíhá počáteční fáze procesu: reakční roztok AdBlue (močovina) se začne okamžitě vypařovat z důvodu vysoké teploty výfukových plynů a při hydrolýze se mění na čpavek (2NH3) a oxid uhličitý (CO2). Ve stejném okamžiku se při vypařování roztoku vyvolá snížení teploty výfukových plynů, která se tak dostává na vhodnou úroveň pro uskutečnění procesu SCR.

Při této reakční teplotě výfukové plyny obohacené o čpavek vnikají do katalyzátoru, kde dojde k druhé fázi procesu. Čpavek reaguje s kyslíkem ve výfukových plynech a přeměňuje se na volný dusík (N2) a vodní páry (H2O), to vše za účasti čerpadel DeNOx a DENOXTRONIC.


Rovnice:

4NO + 4NH3 + O2 -- katalyzátor 320° - 400° --> 4N2 + 6H2O

2NO2 + 4NH3 + O2 -- katalyzátor 320° - 400° --> 3N2 + 6H2O